hannebeth-haffmans

Hannebeth Haffmans

1989 Nederlandse taal- en letterkunde

1989 - 1998 Lerarenopleiding Vrije Universiteit: coördinatie onderwijs en onderzoek

 

1998 - 2001 Freelance redacteur

2001 - 2008 ThiemeMeulenhoff: redacteur

 

Naast Sproet: Engeland te voet verkennen, Jane Austen, Engelse detectives, Britse humor (Monty Python), Frans en Italiaans koken, geschiedenis, spinning