wat-doen-wij

Onderwijskundige redactie

 

Leren door lezen en kijken stelt hoge eisen aan tekst en beeld. Maar je leert pas echt als je de nieuwe kennis toepast door een opdracht te maken of een vraag te beantwoorden. De een begrijpt iets door een instructie uit te voeren, de ander leert door iets zelf uit te proberen. Verschillende leerstijlen vragen dus om een eigen benadering.

 

Bureau Sproet kan hierbij helpen:

  • Onderwijskundig advies
  • Opdrachten maken: van creatieve opdrachten tot onderzoeksvragen
  • Werkvormen bedenken voor verschillende leerstijlen
  • Teksten herschrijven naar een ander niveau